نحوه ساخت Swap File

در اکثر فرآیند های نصب سیستم عامل لینوکس حتما مشاهده کرده اید که سیستم عامل به شما پیشنهاد می کند که یک پارتیشن به نام SWAP Partition ایجاد کنید. کاربران ویندوز عادت کرده اند که یک پارتیشن برای سیستم عامل ویندوز ایجاد کنند و از آن استفاده کنند. اما شاید جالب باشد بدانید که سیستم عامل ویندوز هم چنین پارتیشنی دارد اما نه اسم آن SWAP است و نه به عنوان یک پارتیشن شناخته می شود. چیزی که در لینوکس ما به عنوان SWAP Partition می شناسیم در سیستم عامل ویندوز به عنوان Page File یا Virtual Memory معروف است.

در این مطلب قصد داریم نحوه ساخت Swap File نه Swap Partition را آموزش دهیم.

طریقه اضافه کردن یک Swap File جدید

1- با دستور زیر فایل Swap را ایجاد می کنیم:

dd if=/dev/zero of=/swapfile bs=1024 count=6553

در دستور بالا بعد از of مسیر فایل مورد نظرتان که Swap روی آن تنظیم می شود را می نویسیم که در این مثال فایلی با نام swapfile در مسیر /  قبلا ساخته شده و برای این منظور در نظر گرفته ایم. بعد از count نیز حجم موردنیاز برای این فضا را که بر حسب کیلوبایت می باشد را مشخص میکنیم. (64*1024)

*معمولا مقدار فضای Swap را دو برابر اندازه حافظه اصلی در نظر می گیرند.

2- با استفاده از دستور mkswap فایل Swap را فرمت میکنیم:

mkswap /swapfile

3- با استفاده از دستور زیر Swap File را enable میکنیم ( در صورت استفاده نکردن در هنگام بوت شدن سیستم به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد)

swapon /swapfile

4- برای اینکه تغییرات بصورت دائمی بر روی سیستم فعال باشد می بایست در انتهای فایل etc/fstab/ خط زیر را اضافه نمائیم:

/swapfile swap swap defaults 0 0

بعد از ساخت و فعال کردن Swap File جدید ، از خروجی کامندهای زیرمی توان  فعال شدن فایل را بررسی کرد:

    cat /proc/swaps

یا

free

Leave a Reply