نصب Packet Tracer 7.1 بر روی فدورا

Packet Tracer  یک محیط شبیه سازی برای کسانی است که قصد طراحی شبکه، توپولوژی، پیکر بندی، بررسی مشکلات و … را دارند. کاربران میتوانند  براحتی ابزارهای مورد نظر خود را در محیط شبیه سازی وارد نموده و توپولوژی مورد نظر خود را ایجاد کنند. آنگاه پس از پیکر بندی شبکه ایجاد شده می توانند به تحلیل و بررسی و رفع مشکلات آن بپردازند.

ملزومات نصب Packet Tracer 7.1 بر روی GNU/Linux:

  • nss,linicu and ssl libraries.
  • QT5 script-tools, WebKit.
  • Cisco NetSpace account. (Mandatory)
  • x86_64 family processor (Cisco droped i86 support for Linux)

Leave a Reply